ClearPlex™ Screen Protector

Installation av ClearPlex™ utförs professionellt av våra certifierade installatörer, vilket gör beslutet enkelt. En vindruta motsvarar cirka 20% av bilens struktur. Det kan hjälpa till att förebygga skador i händelse av en olycka. ClearPlex™ hjälper till att bevara vindrutan i en olycka och skyddar både bilen och passagerarna från glasskador. Utformad för att klara av vad vägar har att erbjuda. Stänk som förstör oskyddat glas orsakar endast minimal skada på filmen och ni bibehåller en god sikt. Filmen är motståndskraftigt mot vardagsslitage. Risken för bländning minskar också, vilket gör körning till en säkrare och mer bekväm upplevelse. Ni motverkar onödig förorening genom att undvika att byta ut trasiga glas. ClearPlex™ förhindrar oförutsedda förseningar och förlorad tid. Du behöver inte ta bilen av vägen för att reparera eller byta ut vindrutan. Det sparar både tid och pengar.

ClearPlex™ är hårt och de olika lagren ger ökad effektivitet. ClearPlex™ är termiskt monterat på varje vindruta, och binds till glaset, vilket gör ytan blir motståndskraftig mot slitage och vattnet från vindrutetorkare. ClearPlex™ skalar-, bubblar- eller spricker inte och är ett osynligt skydd du kan lita på. Statistik visar att reparation eller byte av vindrutan minskar säkerheten. Forskning har visat att reparerade vindrutor är cirka 30% svagare än de ursprungliga vindrutorna, och cirka 35% av ersättningslösningarna kommer att ha framtida kvalitets- eller säkerhetsproblem.

Vill du veta mer?

Kontakta oss